Meer lezen?

Gijs Jansen schreef onder andere de volgende boeken:

Kosten

Een coachingstraject op basis van ACT omvat minimaal 8 sessies + een intake. Iedere sessie duurt 1,5 uur.

De kosten bedragen 78,65 euro per uur (inclusief BTW).

Het slagen van het coachingstraject wordt sterk bepaald door het doen van huiswerkopdrachten. Indien er onvoldoende tijd aan het huiswerk wordt besteed, kunnen meer sessies nodig zijn.

Facturatie vindt per bijeenkomst plaats.

Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort samen met MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) tot de derde generatie cognitieve gedragstherapie. 

ACT biedt tools voor gedragsverandering en kan naast behandeling gebruikt worden als training en in coachingstrajecten.

ACT helpt mensen met en zonder psychische klachten om:

  • hun gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten
  • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
  • meer zicht te krijgen op wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden (waar ze aandacht aan willen besteden) en wat ze nog willen bereiken in het leven (op basis van gerichte acties).

We bieden ACT in individuele coachingssessies en in groepstrainingen.

Een belangrijk onderdeel van ACT is het ervarend leren door middel van praktische (huiswerk)oefeningen.

Foto-impressie
ACT Coaching

Coaching op basis van de Acceptance and Commitment Therapy maakt gebruik van op het eerste gezicht vreemde, maar wel heel krachtige oefeningen.