Herkenbaar?

Als ik mezelf voorbij ren, zwaai ik wel altijd even vriendelijk naar mijzelf. 
(Lsltn). 

Kosten

Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur. In iedere sessie wordt praktisch geoefend met opdrachten.

We vragen een actieve inbreng van onze coachees.

Een sessie van 1,5 uur kost 115 euro inclusief BTW.
In veel gevallen is de werkgever bereid de kosten te betalen.

De kosten voor een online vragenlijst bedragen 15 euro.

De kosten voor een psycho-fysiologische meting wordt door de zorgverlener separaat in rekening gebracht. 

Chronische stress

Bij stress denken we al snel aan te veel stress, overspannen en burnout. Stress is ehter een normaal proces en zonder het stresshormoon adrenaline, zouden we al moeite hebben om ons bed uit te komen, je kunt het zien als ons gaspedaal. Als je bijvoorbeeld iets spannends moet doen, een presentatie voor een groep, neemt je adrenaline sterk toe en wordt je onrustig, je voelt misschien je hart bonken in je keel en je krijgt vochtige handen.  Als je presentatie goed verlopen is zal je een half uur na afloop je weer “normaal” voelen. Je lichaam heeft op de rem getrapt en is aan het herstellen van de inspanning.
Gedurende een dag druk je vaak op het gaspedaal, er moet een hoop gebeuren. Zolang je lichaam tijdig op de rem trapt en je ’s nachts herstelt en fris wakker wordt, is je lichaam in balans. Het wordt een ander verhaal als je vaak op het gaspedaal drukt en het rempedaal niet meer goed werkt en je stress hormonen niet het rustniveau bereiken. Je kunt dit merken aan gejaagdheid, moeite met inslapen, moe wakker worden. Het herstel vermogen van je lichaam is aangetast. Waarschijnlijk is een weekend niet meer voldoende om uit te rusten.
Door je reserves aan te spreken kun je toch nog je gewenste prestaties neerzetten, maar dit vraagt extra energie van je lichaam en je stress niveau neemt verder toe. Wanneer dit langere tijd doorgaat raken je neurohormonale regelkringen ontregeld. Je rempedaal werkt niet meer. Je kunt dan last krijgen van, fysieke, emotionele, cognitieve en gedragsveranderingen, die normaal functioneren onmogelijk maken.

Chronische Stress Reversal

Chronische Stress Reversal (CSR) betekent: het terugdraaien en herstellen van verstoringen in de inspannings- en herstelsystemen als gevolg van langdurige stress. Centraal uitgangspunt is dat stressgerelateerde klachten worden veroorzaakt door een neuro-hormonale ontregeling als gevolg van een opeenhoping van hersteltekort. Een stressor of stress beschouwen we niet als alleen een psychologisch verschijnsel, maar als een oorzaak van stressfysiologie, die naast psychologische ook andere oorzaken kan hebben, zoals overmatige inspanning (sport), honger of ziekte.
De neurohormonale ontregelingen hebben tal van effecten op organen en functies en uiten zich in symtomen op verschillende gebieden: lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig. Meestal ontstaan eerst lichte klachten die, wanneer de roofbouw voortduurt, steeds meer verergeren. Zo ontwikkelt zich een proces dat kan resulteren in zeer ernstige klachten/aandoeningen die niet meer overgaan bij enkel stressreductie en rust. De CSR-methode focust bij de behandeling op vier niveaus: lichaam, cognitie (denken), emotie en gedrag. Daarbij gaan verbeteren van de vitaliteit en zelfmanagement hand in hand. De CSR-methode is gebaseerd op een werkwijze waarmee in de praktijk is aangetoond dat en hoe mensen van hun klachten kunnen herstellen.

Fases van de CSR behandeling

Bij de behandeling van chronische stress gaan we uit van de volgende vijf fases:

1. Stoppen van de roofbouw.
2. Bevorderen van de herstelfuncties.
3. Vitaliteit opbouwen.
4. Conditioneel herstel.
5. Fysiek en sociaal-maatschappelijk herstel + consolidatie. 

Gemiddeld bestaat onze behandeling uit 10 gesprekken plus een intakegesprek. Afhankelijk van de ernst van de klachten of de persoonlijke situatie wordt hiervan afgeweken. 

Voorafgaand en na afloop van de coaching vult de coachee een online vragenlijst in die de ernst van de klachten, de prognose en de mate van herstel in kaart brengt. Ook is het mogelijk om een psycho-fysiologische meting te laten uitvoeren.

CSR methode

Wij werken als gecertificeerd coach volgens de Chronische Stress Reversal methode ontwikkeld door het CSR Centrum

Vicieuze cirkel

Lees hier hoe je in de vicieuze cirkel van chronische stress terecht komt.

Top 10 Stresssignalen
1. Moe, geen zin, futloos.
2. Niet kunnen ontspannen.
3. Slaapproblemen.
4. Snel geirriteerd.
5. Piekeren.
6. Snel emotioneel worden.
7. Door- en doorgaan.
8. Concentratie- en geheugenproblemen.
9. Gespannen spieren (hoofdpijn, spierpijn, pijn in schouders en rug).
10. Sneller ziek.